HealthNest by MSD maakt winnaars bekend

3 innovatieve ideeën rond gezondheidswijsheid winnen professioneel coachingsprogramma

Sint-Lambrechts-Woluwe - HealthNest by MSD, de incubator van gezondheidswijsheid-ideeën in België, maakt bekend welke ingediende ideeën het coachingsprogramma gewonnen hebben. Na een crowdvoting en een pitch kwamen de ideeën 'Stemmen van Hoop', 'Comunicare' en 'Meer Gezondheid voor elk kind' als winnaars uit de bus.

HealthNest by MSD stimuleert innovatie van de gezondheidswijsheid

Als incubator van gezondheidswijsheid-ideeën wil HealthNest by MSD vooral een faciliterende rol spelen. Het wil gezondheidsprofessionals, patiëntenverenigingen en andere belanghebbenden alle kansen geven om hun vernieuwend idee in de praktijk om te zetten. HealthNest by MSD werd gelanceerd in oktober 2018 met een call for ideas. Aan de hand van een crowdvoting werd beslist welke 9 ingediende ideeën doorgingen naar de pitchronde. De kandidaten presenteerden hun ideeën live aan de jury, die na deliberatie de 3 beste ideeën koos. 

HealthNest by MSD is de opvolger van de Well Done - MSD Health Literacy Awards. Waar de Well Done Awards eindigden na de ceremonie met de bekendmaking van de winaars, begint het daar pas voor HealthNest by MSD, met een coachingstraject voor de winnende projecten.

Na een succesvolle eerste editie van HealthNest by MSD zal in het najaar van 2019 een nieuw traject uitgerold worden.

De winnaars

Stemmen van Hoop

Stemmen van Hoop biedt een oplossing voor een reële sociale problematiek met name toegang tot gezondheidszorg voor achtergestelde groepen en dit door informatie over, en communicatie in de gezondheidszorg, alsook inzake gezondheidseducatie, mogelijk te maken en te bevorderen.

Vaak zullen slachtoffers van trauma van buitenlandse origine geen hulp zoeken door de taalkloof, isolatie en gebrek aan informatie over de beschikbare hulp. 'Wanneer medische diensten niet aangeboden worden in een taal die het slachtoffer helder begrijpt, dan zijn die diensten niet toegankelijk", zegt Klaus Vanhoutte, directeur van Payoke.

Opgeleide, gekwalificeerde, neutrale en cultuur sensitieve tolken en bemiddelaars zijn instrumenteel om te garanderen dat patiënten over de mogelijkheid beschikken om goede basisinformatie over hun gezondheid en de beschikbare zorg te krijgen, te verwerken en dan te begrijpen. Anders wordt het erg moeilijk voor deze patiënten om goede keuzes te maken over hun gezondheid.

Met Stemmen van Hoop hebben Payoke, Agentschap voor Integratie en Inburgering en Ziekenhuis Netwerk Antwerpen de krachten gebundeld om een trainingsmodule te ontwikkelen voor sociaal tolken en interculturele bemiddelaars op te leiden om te werken met slachtoffers van trauma en overlevende slachtoffers van mensenhandel in een gezondheidszorgsetting.

Comunicare

Comunicare is een project speciaal voor patiënten die lijden aan aandoeningen van de luchtwegen.

Het doel is om een communicatieplatform (Comunicare) te ontwikkelen tussen zorgverleners en de patiënt. Deze laatste heeft toegang tot gepersonaliseerde informatie via een mobiele applicatie. Het doel is om de patiënt beter te informeren over zijn ziekte en zijn behandelingen, om hem te helpen correcte beslissingen te nemen en om hem te stimuleren om aangepaste fysieke oefeningen uit te voeren.

Met deze persoonlijke adviezen en de interactie met zorgverleners zal de patiënt een betere kennis hebben van zijn ziekte, meer autonomiteit verwerven, zijn levenskwaliteit verbeteren en de progressie van zijn ziekte vertragen. Parallel daarmee kunnen zorgverleners de kwaliteit van zorg meten en verbeteren aan de hand van de gegevens die de applicatie verzamelt.

Meer Gezondheid voor elk kind

Het project ‘Meer gezondheid voor elk kind’ van Logo Gezond+ vzw wil ouders en grootouders ondersteunen in hun opvoedingstaken, zodat kinderen in een gezonde omgeving kunnen opgroeien en zelf gezonde keuzes leren maken.

Ouders bleken in hun werkingsgebied vaak zoekend naar tips om hun kind gezond op te voeden, maar weten in een steeds veranderende samenleving niet altijd waar te beginnen. Ook o.a. lokale besturen, Huizen van het kind en CLB’s gaven deze nood aan. Dit project wil in co-creatie breed sensibiliseren via een positieve, herkenbare en herbruikbare campagne.

De principes van ‘Gezond Opvoeden’ en het aanbod van opvoedingsondersteunende organisaties worden hierbij toegankelijker gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders gezondheidsvaardigheden. Want een gezonde start in het leven draagt bij tot het werkwerken van risico’s voor gezondheidsongelijkheid.

Coachingsprogramma

In België circuleren veel interessante gezondheidswijsheid-ideeën. Die vernieuwende ideeën in de praktijk brengen is en blijft een grote uitdaging. Uitgebreide professionele coaching, in functie van het project, en het schrijven van een businessplan, zal ervoor zorgen dat deze innovatieve projecten een concrete uitwerking en implementatie krijgen.

De winnaars kunnen ook beroep doen op de knowhow van de 16 HealthNest-partners. De belangrijkste spelers in de Belgische gezondheid staan de projecten bij met hun ervaring, geven tips en stellen hun netwerk ter beschikking om het idee te helpen realiseren. HealthNest by MSD heeft als missie om de gezondheidswijsheid in België verder te stimuleren, te verbeteren en te ontwikkelen.

De 3 winnende ideeën krijgen dus:

  • Een professioneel coachingsprogramma, begeleid door vertegenwoordigers van de belangrijkste organisaties in de Belgische gezondheidszorg
  • Een businessplan, dat in samenspraak met de deelnemers en coaches wordt opgesteld om de slaagkansen van het project in de maatschappij te maximaliseren
  • Toegang tot het netwerk van de 16 partners van HealthNest by MSD
  • Visibiliteit bij alle actoren betrokken bij gezondheidswijsheid in België.

Gezondheidswijsheid in een notendop

Gezondheidswijsheid, ook wel "gezondheidsvaardigheden" genoemd en in het Engels aangeduid als “health literacy”, wordt gedefinieerd als de kennis, motivatie en competentie om informatie over gezondheid op te zoeken, te begrijpen, te evalueren, te beoordelen en toe te passen, om zo in het dagelijks leven gefundeerde beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot de gezondheidszorg, ziektepreventie en gezondheidsbevordering, en zo gedurende de totale levensloop de eigen gezondheid te handhaven of te verbeteren.

_____________________________________________________________________________________

Gelegenheid tot interviews

  • Juryvoorzitter Stephan Van den Broucke, hoogleraar gezondheidspsychologie en preventie (UCL) en expert in gezondheidswijsheid
  • De woordvoerders van de drie winnende ideeën
  • Vertegenwoordigers van de 16 partnerverenigingen en onafhankelijke partners
2018 - 2019
Contacteer ons
Astrid Mattelaer Perscontact, Ogilvy Social.Lab
Anneleen Coppens Perscontact, Ogilvy Social.Lab
Astrid Mattelaer Perscontact, Ogilvy Social.Lab
Anneleen Coppens Perscontact, Ogilvy Social.Lab
Over MSD Belgium

Over MSD

Inventing for Life is reeds meer dan een eeuw het credo van MSD. Als toonaangevend wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf ontwikkeld MSD innovatieve geneesmiddelen en vaccins voor de meest uitdagende ziekten ter wereld. MSD is de handelsnaam van Merck & Co., Inc., met hoofdkantoor in Kenilworth, NJ, USA. Onze geneesmiddelen op voorschrift, vaccins, biologische therapieën en diergeneesmiddelen, beschikbaar in meer dan 140 landen, bieden innovatieve gezondheidsoplossingen. We zetten ook in om de toegang tot gezondheidszorg te vergroten door middel van ons breed innovatiebeleid, onze programma’s en samenwerkingsverbanden. Meer dan ooit heeft MSD vandaag een voortrekkersrol in de preventie en behandeling van ziekten die mensen en gemeenschappen over de hele wereld bedreigen. Kanker, cardio-metabole aandoeningen, de ziekte van Alzheimer, infectieziekten zoals HIV en Ebola, alsook de aanpak van belangrijke dierenziekten behoren tot onze topprioriteiten.

Meer informatie vindt u op onze website www.msd-belgium.be