Tweede editie van HealthNest daagt gezondheidssector uit om de gezondheidswijsheid van Belgen te verbeteren

Innovatieve ideeën rond gezondheidswijsheid maken kans op een coachingprogramma, waar enkele van de belangrijkste spelers in de Belgische gezondheidszorg de schouders onder zetten

Brussel Na een succesvolle eerste editie start vanaf 16 september de tweede editie van HealthNest, met als doel de gezondheidswijsheid in België te verbeteren. De inzet is een coachingprogramma voor de winnende projecten, dat ondersteund wordt door de 16 partnerorganisaties van het project. Het is een unieke kans om innovatieve en impactvolle ideeën in praktijk om te zetten.

Waarom gezondheidswijsheid een duwtje in de rug nodig heeft

Het is een alomtegenwoordig fenomeen: mensen die zich ziek voelen, gaan voor ze naar de dokter gaan vaak ten rade bij die andere dokter: ‘dokter Google’. 

Na een zoektocht op het internet en het ingeven van symptomen, worden er vaak foutieve en zelfs onrustwekkende diagnoses gesteld. Dergelijke fenomenen getuigen van een gebrek aan gezondheidswijsheid (health literacy in het Engels): de kennis, motivatie en competentie om informatie over gezondheid op te zoeken, te begrijpen, te evalueren, te beoordelen en toe te passen.

Bovendien hebben verschillende wetenschappelijke onderzoeken en surveys in de voorbije jaren al aangewezen dat een significant deel van de bevolking een gebrekkige gezondheidswijsheid vertoont. Vooral mensen in subgroepen van de maatschappij, gedefinieerd door financiële beperkingen, lage sociale status, laaggeschooldheid en leeftijd worden geconfronteerd met gezondheidsinformatie die ze niet kunnen toepassen op hun persoonlijke situatie[1].

MSD gaat de uitdaging aan

Met als missie de focus op informatie over gezondheid te verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit, lanceerde MSD vorig jaar de eerste editie van HealthNest, de incubator voor gezondheidswijheid-ideeën in België. MSD neemt daarmee haar corporate social responsibility om over de grenzen van het verstrekken van medicatie heen, ook actief in te zetten op kwalitatieve informatieverspreiding. Terwijl we overspoeld worden door informatie, wil MSD het woord laten aan social entrepreneurs die hun stem willen laten horen in de gezondheidszorg en dankzij inventieve ideeën actief willen inzetten op de verbetering van gezondheidswijsheid in België.

Kandidaten kunnen hun ideeën rond gezondheidswijsheid van 16 september tot 22 december online indienen via www.healthnest.be. Deze fase wordt gevolgd door een crowdvoting, waar alle geïnteresseerden aan kunnen deelnemen. 

De indieners van de top 9 die uit de crowdvoting voortkomen, pitchen vervolgens hun voorstel bij de jury, die uiteindelijk 3 ideeën kiest. De bedenkers van deze drie ideeën winnen een professioneel coachingprogramma. Tijdens dit programma begeleiden de partners van HealthNest de winnende ondernemers om hun idee of startup verder te verbeteren om zo tot slot succesvol te kunnen implementeren in de maatschappij.

Coaching en ondersteuning door specialisten

De jury van HealthNest wordt voorgezeten door professor Stephan Van den Broucke, hoogleraar gezondheidspsychologie en preventie (UCL) en expert in gezondheidswijsheid.

Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds een grondig gebrek aan juiste informatie rond gezondheid in België is. Nochtans circuleren er veel goede ideeën om de gezondheidswijsheid te verbeteren. HealthNest wil deze ideeën een spreekbuis geven en verder begeleiden”, aldus professor Van den Broucke.

De partners van HealthNest zijn van doorslaggevend belang voor de slaagkansen van het project. Ze zetelen niet alleen in de jury om deel te nemen aan de crowdvoting en de pitchmeeting, ze spelen ook een rol in het coachingprogramma. 

Koen Straetmans, jurylid en vertegenwoordiger van partner APB, voegt toe: “Via ons netwerk en dankzij onze ervaring in de gezondheidszorg kunnen we de slaagkansen van de winnende ideeën meteen vermenigvuldigen.”  

De 16 partners zijn: de huisartsenverenigingen SSMG en Domus Medica, de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de Vereniging der Coöperatieve apotheken van België (Ophaco), de Belgische Cardiologische Liga, de Stichting tegen Kanker, de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ), het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, de Christelijke Mutualiteit, de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, Zorgnet-Icuro, de Belgische Vereniging van Artsen Syndicaten (AbSym/BVAS), Gezondheid en Wetenschap, RMN en het farmaceutisch bedrijf MSD Belgium.

Winnaars van HealthNest 2018-2019

De eerste editie van HealthNest was een succes. 21 kandidaten schreven zich in en de kwaliteit en diepgang van de ideeën maakte onmiddellijk duidelijk dat gezondheidswijsheid een onderwerp is dat leeft in gezondheidsorganisaties en bij zorgverleners. Het coachingprogramma is nog steeds actief.

Natacha Biset, die vorig jaar als een van de winnaars uit de bus kwam met het project ‘Comunicare’, getuigt: “HealthNest by MSD gaf ons project de visibiliteit en ondersteuning die het nodig had. De toekomst van Comunicare ziet er beloftevol uit.”

Comunicare

Comunicare is een project speciaal voor patiënten die lijden aan aandoeningen van de luchtwegen.

Het doel is om een communicatieplatform (Comunicare) te ontwikkelen tussen zorgverleners en de patiënt. Deze laatste heeft toegang tot gepersonaliseerde informatie via een mobiele applicatie. Het doel is om patiënten beter te informeren over hun ziekte en behandelingen, hen te helpen correcte beslissingen te nemen en te stimuleren om aangepaste fysieke oefeningen uit te voeren.

Meer Gezondheid voor elk kind

Het project “Meer gezondheid voor elk kind” van Logo Gezond+ vzw wil ouders en grootouders ondersteunen in hun opvoedingstaken, zodat kinderen in een gezonde omgeving kunnen opgroeien en zelf gezonde keuzes leren maken.

Ouders zijn vaak op zoek naar tips om hun kind gezond op te voeden, maar weten in een steeds veranderende samenleving niet altijd waar te beginnen. Ook o.a. lokale besturen, Huizen van het kind en CLB’s gaven deze nood aan. Dit project wil in co-creatie breed sensibiliseren via een positieve, herkenbare en herbruikbare campagne.

Stemmen van Hoop

Met Stemmen van Hoop hebben Payoke, Agentschap voor Integratie en Inburgering en Ziekenhuis Netwerk Antwerpen de krachten gebundeld om een trainingsmodule te ontwikkelen voor sociale tolken en om interculturele bemiddelaars op te leiden om te werken met slachtoffers van trauma en overlevende slachtoffers van mensenhandel in een gezondheidszorgsetting.
 

Gelegenheid tot interviews

  • Juryvoorzitter Stephan Van den Broucke, hoogleraar gezondheidspsychologie en preventie (UCL) en expert in gezondheidswijsheid
  • Vertegenwoordigers van de 16 partnerverenigingen en onafhankelijke partners
  • De winnaars van de eerste editie van HealthNest

 

[1] Health literacy in Europe: comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). By Sørensen K, Pelikan JM, Röthlin F, Ganahl K, Slonska Z, Doyle G, Fullam J, Kondilis B, Agrafiotis D, Uiters E, Falcon M, Mensing M, Tchamov K, van den Broucke S, Brand H HLS-EU Consortium, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25843827. Publication consulted on 19/07/2019

2019 - 2020
Contacteer ons
Anneleen Coppens PR Account Manager, Ogilvy Social.Lab
Anneleen Coppens PR Account Manager, Ogilvy Social.Lab
Over MSD Belgium

Over MSD

Inventing for Life is reeds meer dan een eeuw het credo van MSD. Als toonaangevend wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf ontwikkeld MSD innovatieve geneesmiddelen en vaccins voor de meest uitdagende ziekten ter wereld. MSD is de handelsnaam van Merck & Co., Inc., met hoofdkantoor in Kenilworth, NJ, USA. Onze geneesmiddelen op voorschrift, vaccins, biologische therapieën en diergeneesmiddelen, beschikbaar in meer dan 140 landen, bieden innovatieve gezondheidsoplossingen. We zetten ook in om de toegang tot gezondheidszorg te vergroten door middel van ons breed innovatiebeleid, onze programma’s en samenwerkingsverbanden. Meer dan ooit heeft MSD vandaag een voortrekkersrol in de preventie en behandeling van ziekten die mensen en gemeenschappen over de hele wereld bedreigen. Kanker, cardio-metabole aandoeningen, de ziekte van Alzheimer, infectieziekten zoals HIV en Ebola, alsook de aanpak van belangrijke dierenziekten behoren tot onze topprioriteiten.

Meer informatie vindt u op onze website www.msd-belgium.be